In een bassin rechts van de ingang zwemmen koikarpers. Achter de winkel zijn nog meer bassins met deze vissen te bewonderen. Het is duidelijk: met Vijver- en Groenspecialist De Scheper gaat het weer de goede kant op. Sinds het bedrijf in 2009 gebruikmaakte van de Bbz-regeling en enkele veranderingen doorvoerde in de bedrijfsvoering, zit de onderneming weer in de lift. Aan het eind van het derde kwartaal van 2014 was de omzet zelfs groter dan de totale omzet van het jaar daarvoor. Een gesprek met Giel van Alphen (52) die samen met zijn vrouw het bedrijf runt.

'Veel van onze klanten zijn financieel onafhankelijke particulieren en ondernemers. Toch ging juist die groep minder investeren toen de financiƫle crisis in 2008 begon', legt Van Alphen uit. 'Waar we in het begin van dat jaar nog enorm veel aanvragen kregen om grote vijvers aan te leggen, viel de vraag in het tweede halfjaar weg. Je gaat dan nadenken: neem je afscheid van je bedrijf of ga je door? We besloten voor dat laatste te gaan.'

Focus verleggen

Maar daarvoor moest wel een en ander gebeuren. Daar waren investeringen en dus vermogen voor nodig. Omdat de banken geen krediet wilden verlenen, kwam het echtpaar Van Alphen bij de Bbz-regeling uit. Met een bedrijfskrediet van 120.000 kon Vijver- en Groenspecialist De Scheper zijn focus verleggen en investeren in onder meer een nieuw computersysteem. Van Alphen: 'In crisistijd leggen mensen geen nieuwe vijvers aan. Maar bestaande vijvers moeten wel worden onderhouden. Daarom zijn we producten op de markt gaan brengen die het onderhoud van vijvers ondersteunen. Met ons nieuwe computersysteem konden we bovendien een database opbouwen van al onze klanten, inclusief hun wensen, factuurhistorie, waterwaardes, enzovoort. Dat bood ons de mogelijkheid gerichte oplossingen te bieden voor het onderhoud van hun vijvers.'

De crisis betekende ook een verandering van het personeel. Van Alphen moest afscheid nemen van de vijf mensen in vaste dienst.

Toekomstbestendig

De Bbz-regeling was naast een redding voor De Scheper tevens een check van de status van ons bedrijf, vindt Van Alphen. 'Om in aanmerking te komen, wordt je hele bedrijf doorgelicht. Dat is goed, want op deze manier ontvangen alleen levensvatbare bedrijven een krediet. Het advies aan ons was positief, wat mij sterkte in mijn overtuiging dat De Scheper toekomstbestendig is. ISD De Kempen, de intergemeentelijke sociale dienst, heeft ons hierin enorm goed geholpen. Toen de crisis langer duurde dan gedacht, heeft de dienst de aflossingen opgeschort. Dat gaf ons voldoende lucht.'

Van Alphen ziet de toekomst nu voor honderd procent rooskleurig in. En werkt inmiddels met invalkrachten. 'Naast onze focus op onderhoud zijn we ook een webwinkel gestart, die nu behoorlijk begint te lopen. Ook de aanleg van duurzame koi- en zwemvijvers begint weer behoorlijk aan te trekken. Daarnaast zijn hbo-studenten in een stagetraject een onderzoek gestart om onze waterbehandelingsproducten landelijk in de markt zetten.'

Hoop en kansen

Hij besluit: 'Weet je wat de Chinese karakters voor "crisis" zijn? Hoop en kansen. Je hoopt dat dingen beter worden, maar tegelijkertijd moet je kansen willen creƫren. Dat kan alleen door jezelf te verbreden. En dat is wat wij hebben gedaan.'

Rijksoverheid Magazines